Fishsim.net ( FS2 ) challenges - Help

Úvod

Vítejte v sekci nápovědy turnajů fishsim.net. Účelem turnajů na fishsim.net je nabídnout stálou zábavu a přátelské soupeření pro virtuální rybáře FS2. Všechny soutěže a turnaje jsou plně automatizované a poběží stále i s nově příchozími soutěžícími.

U revírů hostovaných na serveru fishsim.net máte taktéž jistotu toho, že budou k dispozici navždy a nabídnou množství různorodých revírů, které vždy nabídnou nové soutěžě a rekordy k překonání. Z těchto důvodů jsou ve všech turnajích použity jen revíry hostované na serveru Fishsim.net.

Named Fish Challenge ** NEW **

Tento turnaj vyžaduje ulovení co nejvíce pojmenovaných ryb z revíru Noir Lac. Tento turnaj běží neustále a aktualizuje se stále jak rybáři zapisují své úlovky kaprů a sumců z revíru Noir Lac uložené v souboru catchlog.dat. Velikost ryb není důležitá, hlavním cílem je ulovení všech 182 pojmenovaných ryb z revíru.

.. Mnoho štěstí..


Trophy Fishsim

Tyto závody/turnaje se blízce podobají "Bass style tourney", kde mají rybáři určitý časový úsek ( v našem případě 24 hodin ) na to aby chytili a přinesli pět největších úlovků za daný den. Na konci dne je vyhlášen vítězem, ten rybář, který má nejvíc v konečném součtu váhy 5 největších ulovených ryb.

O půlnoci GMT ( Greenwičského času ) se stránka turnaje automaticky aktualizuje a nabídne nový revír a nový rybí druh pro další den turnaje, v příkladu níže mohou rybáři lovit na jakémkoliv pegu revíru River Wensum dne 7.května 2005 a vítězem bude ten rybář, který uloví a zapíše nejvíc v součtu váhy 5 největších okounů. Datum ve FS2 musí být stejné jako datum zobrazené na stránce s revírem pro daný den.

Ulovenou rybu zapíšete standartním způsobem tak, že odešlete na server Fishsim.net váš soubor catchlog.dat . Poznámka - nemusíte zapisovat každou ulovenou rybu zvlášť, můžete zapsat všechny ulovené ryby až nakonec nebo můžete zapisovat úlovky průběžně během dne, skript na serveru si automaticky vybere 5 největších ryb ze všech Vámi zapsaných úlovků.

Skript také udržuje tabulku soutěžících ve všech soutěžích kde můžete vidět jak si kdo vede v různých soutěžích. Pořadí soutěžících se určuje podle počtu dosažených bodů :

1 místo = 15 bodů, 2 místo = 10 bodů, 3 místo = 8 bodů, 4 místo = 6 bodů, 5 místo = 5 bodů, 6 místo = 4 body, 7 místo = 3 body, 8 místo = 2 body, 9 a další = 1 bod

Je zde ještě k dispozici navíc 5 bodů pro rybáře, který (kteří) uloví největší rybu v denní soutěži, toto je ohodnoceno +5 body k celkovému součtu bodů.

Tabulka pořadí ukazuje rybáře v pořadí podle počtu závodů jihž se účastní (Pld), počtu vítězství, počtu druhých míst, počtu třetích míst a podle celkového součtu dosažených bodů. Pořadí soutěže se resetuje vždy na konci měsíce.

!!! Změna pravidel od 1.4.2009 !!!

Nově se bude zapisovat vždy jen největší ryba z následujících časovýho úseků. Jedná se o časy FS2 nikoliv reálné, což znamená že lze chytit libovolný počet ryb v rozmezí jednoho časového úseku ( např. 05:00 - 09:59 FS času ) ale do soutěže se zapíše pouze největší ryba z daného úseku.

Časové úseky pro Trophy :

00:00 - 04:59
05:00 - 09:59
10:00 - 13:59
14:00 - 18:59
19:00 - 23:59

Pro zapsání 5 ryb je nutné ulovit minimálně jednu rybu v každém časovém úseku !!! Samozřejmě je možné se k jednotlivým časovým úsekům libovolně vracet a zlepšovat si váhu ryb tím, že chytíte větší rybu.


Species challenge

Fishsim.net species challenge je plně automatický systém, který umožňuje virtuálním rybářům z celého světa posílat jejich úlovky jednotlivých druhů aby si je mohli porovnávat s úlovky ostatních virtuálních rybářů. Cílem je ulovit co možná nejvíce z vypsaných druhů ryb na vypsaných revírech, pokud možno větších než je požadovaná váha.

Na hlavní stránce můžete odeslat na server soubor catchlog.dat, který je generován FS2 od verze2.11 výše a uchovává informace o všech ulovených rybách za předchozích 24 hodin. Odesláním tohoto souboru jsou vaše úlovky automaticky analyzovány a zaneseny do tabulek soutěží pod vaším jménem. Po odeslání souboru se automaticky zaktualizují tabulky s pořadím a seznamy úlovků.

Na hlavní stránce jsou tři sloupce, Anglers, Venues, a Species tables ( následující obrázek ).

Sloupec Anglers ukazuje seznam všech rybářů, kteří již zapsali nějaké úlovky, v pořadí podle úspěšnosti. První sloupec (All) ukazuje kolik kusů z požadovaných druhů rybář prozatím ulovil. Další sloupec (Qual) ukazuje kolik ze zapsaných ryb mělo požadovanou velikost požadované váhy jednotlivých druhů ryb můžete vidět v tabulce druhů ( species tables ). Poslední sloupec (Task) ukazuje kolik úkolů rybář prozatím splnil, aktuální úkol pro každého rybáře najdete kliknutím na jméno rybáře - dole uvidíte "task instructions".

Sloupec Venues ukazuje seznam revírů, na kterých je povoleno lovit dané druhy ryb. Pokud je zde napsáno All venues - lze lovit na libovolném revíru.

Sloupec Species tables obsahuje seznam požadovaných druhů ryb, které se loví s minimální požadovanou váhou u každého druhu. Je zde také sloupec ukazující největší dosažený úlovek daného druhu ryby. Kliknutím na druh ryby uvidíte největší ulovenou z tohoto druhu pro každého rybáře.

Jsou zde dvě oddělené soutěže "species challenges" - standard challenge, jež Vám umožňuje lovit v jakémkoliv datu chcete a druhá, náročnější real date challenge - v té musíte lovit v aktuálním čase GMT ( Greenwičský čas ), ( čas zobrazený na stránce ) aby byly vaše úlovky zapsány a akceptovány.


Řešení problémů

Upozornění: pouze max. 100,000 bytů ( ~100 Kb ) velký soubor catchlog.dat bude zpracován serverem, což je dost na úlovky za 24 hodin, pokud ne čtěte dále :

Defaultně je soubor catchlog.dat nastaven tak aby uchovával úlovky za předchozích 24 hodin rybaření. Což může znamenat, že pokud rybaříte dlouho a zapisujete do souboru mnoho úlovků tak se soubor zvětší nad 100,000 bytů a server jej nebude moct zpracovat. Řešením je snížit počet hodin pro uchovávání úlovků.

Udělejte následující :

Otevřete složku INF a potom soubor app.ini.

V souboru najděte sekci [App] a do ní přidejte řádek : Loghours=3

Tato úprava sníží počet hodin pro uchování úlovků na poslední 3 hodiny lovu a zmenší velikost souboru catchlog.dat čímž zrychlí proces analýzy úlovků a sníží zatížení serveru na němž běží skripty.

Pro informaci jak FS2 implementuje catchlog system :

- Když FS2 startuje tak testuje přítomnost řádku "loghours" v souboru app.ini ( popsáno výše )

- Poté vymaže všechny úlovky starší než je nastaveno v řádku "loghours".

( Upozornění - toto se děje pouze při startu FS2, ne při ukončení, takže pokud jste lovili například 10 hodin a máte nastaveno loghours=3, máte zapsány úlovky za 10 hodin dokud nerestartujete FS2. )

(c) J.C.Spooner 2004 - All rights reserved, (cz) Jerry 2008