Fishsim.cz - Informace o Klíčavě

Vodní dílo Klíčava se nachází na stejnojmeném toku v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, nedaleko obce Zbecno, okres Rakovník. Dílo bylo vybudováno v letech 1949-1955 jako zásobárna pitné vody pro Kladno a okolí. Součástí díla je úpravna vody s pravidelnou dodávkou vody od roku 1954. Vodní plocha není určena k rekreaci ani k vodním sportům. Na přehradě je volně přístupná pouze koruna hráze. Do okolí přehrady a na její břehy je vzhledem k účelu díla vstup zakázán. Z tohoto důvodu se zde nachází mnoho druhů ryb, které nejsou loveny. Proto jsem se rozhodl toto změnit a díky FS2 Vás všechny pozvat alespoň na virtuální Klíčavu a přiblížit Vám její kouzlo a krásu okolní přírody. Doufám, že se bude líbit a že si tu úspěšně zachytáte.

Petrův zdar přeje

mnemonik (mnemonik@fishsim.cz)(c) Jerry 2008