Použití F11 při tvorbě revíru
J.C.Spooner 2002 ( česká verze - Jerry 2008 )

Pomocí klávesy F11 můžete použít při tvorbě revíru některé extra funkce, které vám jistě usnadní vytváření revírů, pegů, rybí obsádky a nástrah.

Když zkoušíte lovit na revíru, který vytváříte, můžete pomocí stisku klávesy F11 vidět jak se chovají jednotlivé ryby, nejlépe to uvidíte když si zapnete "fast fish - klávesa F12", protože potom vše probíhá několikanásobně rychleji, ale lze tyto funkce použít i bez "fast fish".

Po stisku F11 se objeví podobná obrazovka jako vidíte zde:

Přestože se to zdá na první pohled skličující, není to tak složité, ale i tak je potřeba některé části vysvětlit.

Nejdříve, velký seznam v levém horním rohu obsahuje jednotlivé hejna ryb v pegu. Je zde každé hejno tak jak je nadefinováno v souboru peg.all pro daný peg. Pozor na záměnu pojmů - hejno není "hejno ryb" jak ho známe, ale je to skupina ryb, která má nastaveno stejné chování - nedrží se pohromadě, ale každá ryba si plave kam chce. Pouze kvůli nastavení stejného chování se tváří jako "hejno".

Každé hejno v seznamu obsahuje jméno druhu, nejmenší velikost ryby, největší velikost ryby a počet ryb v hejnu např. :

Gudgeon 0 lb, 2 oz, 9 dr -> 0 lb, 2 oz, 14 dr ( 70 )

Toto representuje hejno 70 hrouzků o velikostech 0 lb 2 oz 9 dr až 0 lb 2 oz 14 dr.

Můžete prozkoumat každé hejno v seznamu tak že si na něj kliknete levým tlačítkem myši. Mezi hejny můžete rolovat taktéž pomocí rolovací lišty.

Po klinutí na vybrané hejno se vyplní informce o hejnu. Jsou zde dvě hlavní plochy s informacemi, na pravé straně obrazovky jsou obecné informace, oblíbenost nástrah a dole pod seznamem hejn jsou informace o tom jak probíhají testy u hejna.


Všeobecné informace o hejnu a oblíbenost nástrah

Je zde celkem 17 boxů s informacemi, každý je detailně popsán dále :

Species - Tento box obsahuje pouze jméno druhu, např. carp (kapr), roach (plotice), perch (okoun) tench (lín) apd.

Shoal qty. - Tento box ukazuje kolik je v daném hejnu ryb na začátku sezení a také kolik jich lze chytit ( available = ). Již dříve se diskutovalo, jestli jde ryba chytit dvakrát a odpověď je NE, nejde, tohle to dokazuje. Jakmile je ryba ulovena, je dána do síťky a nelze ji chytit znova, pouštění není podporováno. Můžete si to prověřit ( ne ve fast fish modu ) když na pegu chytíte rybu a potom se podíváte na počet ryb dostupných k ulovení ( available = ), počet se sníží o 1. Pouze ulovení ryby sníží tento dostupný počet, pokud rybu utrhnete nebo Vám upadne zůstane opět v seznamu dostupných, jen se schová a chvíli trvá než se přestane bát.

Shoal sizes - Tento box ukazuje váhové rozmezí ryb v hejnu ( nejmenší a největší ), stejně tak i průměrná váha ryb v hejnu.

Name - Pokud je hejno pojmenované, jméno se ukáže právě v tomto boxu. Normálně mají jména jen hejna, která obsahují pouze jednu rybu, protože většinou má každá ryba jiné jméno.

Graphic - Tady je cesta k souboru s obrázkem ryby, který se má zobrazit když je ryba ulovena. Lze specifikovat jiný soubor pro každé hejno když je peg zarybňován. Pokud není obrázek specifikovaný, bude použit defaultní obrázek.

( 8 boxů - oblíbenost nástrah ) - Dalších 8 boxů ukazuje nástrahy, které máte v bait boxu s hodnotami jak je která nástraha oblíbená u vybrané ryby. Jméno nástrahy je zobrazen jako název boxu a oblíbenost nástrahy je zobrazena jak graficky tak číselnou hodnotou. Hodnoty nemají žádný efektivní rozsah, ale 300+ je považováno za excelentní nástrahu pro dané hejno. Toto negarantuje, že ryby z hejna budou na tuto nástrahu chyceny, protože je zde mnoho dalších faktorů, ale pro testovací účely nám to ukazuje jaká je vhodná nástraha pro testování. Pokud je zde hodnota 0, znamená to, že všechny ryby v hejnu tuto nástrahu vždy odmítnou.

( 4 boxy - oblíbenost vnadění ) - Stejně tak jako 8 boxů s oblíbeností nástrah, jsou zde 4 boxy s oblíbeností vnadění. Princip je úplně stejný jako u nástrah, ale celkově zde budou o hodně nižší hodnoty. To neznamená, že vnadění má menší účinek než krmení nástrahami, ale vnadění funguje trochu jinak a v jiném rozsahu.


Informace o aktivitách hejna

Tyto jsou zobrazeny pod seznamem hejn a jsou to pravděpodobně nejdůležitější informace pro zhodnocení jak se na vašem pegu chytá a jaké mohou být na pegu problémy. Je zde celkem 23 boxů na informace a tlačítko reset. Jakmile na pegu chytáte, je jedno jestli normálně nebo ve fast fish modu, boxy se postupně plní informacemi, čím více informací tím lépe. Každý box je rozdělen na dva sloupce, ideální pro analýzu informací je mít v levém sloupci co nejvyšší hodnoty, pro rybaření je ideální mít co nejvyšší hodnoty v pravém sloupci.

Pokud připlave ryba z hejna do místa s nástrahou, provádí se série testů aby se mohla rozhodnou, jestli nástrahu vezme nebo ne. Pokud jakýkoliv test neproběhne OK, potom ryba nástrahu odmítne, pokud všechny testy proběhnou OK ryba vezme nástrahu ( zabere ). Takže na příklad, kapr připlave k nástraze, jako první proběhne test jestli jde o oblíbenou nástrahu nebo ne, výsledek uvidíme v oblíbenosti nástrah výše. Pokud test projde OK, potom pravděpodobně proběhnou testy jestli kapr dokáže nástrahu najít pomocí zraku, čichu, pohybu apd. Možná se to zdá nesmyslné, ale ve skutečnosti nikdo nevidí pod vodou ve FS2 co se tam skutečně děje. Potom se testují další faktory jako například jestli vidí vlasec, háček apd., jako další se testují okolní podmínky aby byly vhodné pro krmení, např. teplota vody, obsah kyslíku apd. Pokud všechny testy proběhnou OK, pravděpodobně dostanete záběr. Pamatujte, že tohle všechno probíhá ve FS2 cekem rychle, 100x za vteřinu. Boxy pro aktivitu ukazují výsledky jednotlivých testů, počet provedených testů a procentuální úspěšnost každého testu. Pokud jste používali FS1 a funkce klávesy H, jde o něco podobného, ale zde je mnohem více faktorů.

Prvních 9 boxů, Temp, O2, Fish depth, Light, Saline, Cover, Flow, Ph a W. depth, by mělo být stejných jako jsou použity v STK souborech pro nastavení odlišných podmínek pro rybu. Pokud všechny, které jste použili mají dostatečný počet provedených testů, pravý sloupec ukazuje procentuální úspěšnost testů. Pokud vychází v pravém sloupci 100% potom všechny testy prošly OK. Může se stát, že některý faktor bude mít stále počet testů 0 ( jako W depth na obrázku ), to znamená, že daný faktor nebyl pro hejno nastaven a proto se netestuje.

Projdeme si jednotlivé testy, což je mnohem jednodušší než každý vysvětlovat.

Temp (Teplota) - Pokud je zde nízká úspěšnost testů, tak chytáte ve vodě, která nemá optimální teplotu pro dané hejno. Např. řekněme že kapr preferuje teplotu vody kolem 20 stupňů a vy budete chytat ve vodě o teplotě 5 stupňů, tak budete mít velmi nízkou úspěšnost testů. Pokud teplota vody stoupne např. na 15 stupňů, úspěšnost testů vzroste značně, což znamená, že kapr je mnohem šťastnější v teplé vodě. Není toho mnoho co můžete udělat pro zvýšení teploty vody, protože je závislá na klimatu, ale je několik věcí které můžete nastavit v revíru a v pegu, pomocí nichž můžete snížit nebo zvýšit celkovou teplotu vody. Například, tím, že nastavíte vodu více kalnou a vysokou hodnotou "turbid", pravděpodobně zvýšíte teplotu vody v celém pegu, ale na druhou stranu tím zase snížíte obsah O2 ve vodě. Pokud zamýšlíte dělat peg realisticky, nezbyde Vám než upravit chování ryb v stk souborech.

O2 (Kyslík) - Tohle je více-méně stejné jako s teplotou, akorát, že máte malou kontrolu nad obsahem O2 v pegu. Pokud je úspěšnost testů malá, chytáte na špatném místě co do obsahu kyslíku ve vodě pro dané hejno. 02, stejně jako teplota se mění s hlubkou a obecně platí, že čím je teplejší voda, tím je v ní méně O2. Rostliny a různé jiné objekty v pegu mají přímý vliv na obsah O2 v závislosti na světelných podmínkách. Pokud je málo světla, rostliny spotřebovávají O2 a produkují CO2, ve dne kdy je světla dostatek se chovají naopak, přičemž spotřebovávají CO2 a produkují O2.

Fish depth (Hloubka krmení) - Tato hodnota ukazuje jak dobře se ryby krmí v hloubce, ve které chytáte. Hloubka rybaření se ve FS2 udává v procentech sloupce vody, kde 0% je hladina a 100% je dno. Pokud chytáte u hladiny a hejno má nastavenu hloubku u dna, úspěšnost testů bude velmi malá.

Light (Světlo) - Některé ryby jako úhoři, sumci a dokonce kapři preferují krmení při nižších hodnotách světla. Hodnota úspěšnosti testů udává jak jste blízko ideálním světelným podmínkách pro dané hejno. V noci není žádné světlo v celém pegu bez ohledu na hloubku, ve dne ovlivňuje množství světla několik faktorů ; oblačnost a hloubka rybaření jsou dva nejdůležitější. Čím hlouběji chytáte, tím méně světla bude ve vodě, zvláště pokud je revír kalný.

Saline (Slanost) - Tento faktor se nepoužívá pro mnoho druhů a většina běžných ryb bude mít úspěšnost testů 100%, protože jejich požadavky na slanost vody jsou 0 a slanost vody v pegu bude pravděpodobně 0. Tato hodnota se používá u mořských revírů a revírů kde se mísí sladká a slaná voda.

Cover (Úkryty) - Tato hodnota úspěšnosti ukazuje jestli chytáte v místě kde je dost úkrytů pro dané hejno. Cover se udává v procentech kde 0 znamená žádné úkryty a 100 znamená mnoho úkrytů. Každé hejno má specifické požadavky na množství úkrytů. Pokud rybaříte v blízkosti úkrytů, procento úspěšnosti se zvýší. Úkryty jsou reprezentovány objekty umístěnými ve vodě a použitím F10 si můžete prohlédnout hodnoty úkrytů v pegu.

Flow (Proud) - nebo flow speed (rychlost proudu). Různé druhy ryb mají jiné nároky na prodnost vody, některé preferují stojatou vodu, jiné zase proudné toky. Úspěšnost testů zde udává jak se danému hejnu líbí proud v daném místě rybaření. Proud se nastavuje v peg editoru pro každý peg a hodnoty jako směr a síla proudu ve všech místech lze vidět pomocí F10.

PH - Tato hodnota udává jak moc rybě vyhovuje PH vody v daném místě. PH se mění v peg souboru, ale různé objekty mohou taktéž měnit hodnotu PH ve svém okolí.

W Depth - Hloubka vody. Tato hodnota udává jestli, ryba preferuje hloubku (v palcích) v níž rybaříte nebo ne. Je to něco jiného než "Fish depth", protože tu můžete nastavit podle použité sestavy, ale hloubky vody se nastavuje v peg editoru. Ne každé hejno má nastavenu hodnotu W Depth, ale můžete s touto hodnotou setkat.

Ostatní boxy v této sekci jsou méně komplexní, ale fungují stejně jako výše popsané. V těchto ostatních má rybář větší možnost ovlivnit skóre testů na rozdíl od výše popisovaných.

Bait (Nástraha) - Tato hodnota udává jak moc se danému hejnu zamlouvá použitá nástraha. Úspěšnost těchto testů bude korespondovat s oblíbeností nástrah popsaných dříve.

Bait lrg + Bait sml - Nástraha malá a velká. Ve FS2 jsou faktory, které se používají k zabránění záběru například od 30gramové plotice na velké boilie. Pokud se právě tohle děje, potom bude Bait lrg hodnota malá, což znamená, že nástrah je pro dané hejno příliš velká. Velikost nástrahy a ideální velikost ryby pro tuto nástrahu se nastavuje v souboru nástrahy a také se mění. Na druhou stranu je zde faktor, který způsobí, že velké ryby odmítají malou nástrahu. Pokud je Bait sml hodnota malá, použijte větší nástrahu.

Hook sz - Velikost háčku. Pokud je tato hodnota úspěšnosti testů malá, pravděpodobně máte v sestavě příliš velký háček a ryba jej vidí. Například si zkuste chytat na jeden maggot s háčkem velikosti 8 a uvidíte jak bude nízké procento úspěšnosti testů, změnou háčku například na 18 nebo 20 se rapidně zvýší procento úspěšných testů pro tento příklad. Nejen velikost je důvod pro nízkou úspěšnost testů, dokonce barva háčku může někdy, pokud je příliš kontrastní s nástrahou zhoršit úspěšnost testů. Ideální velikost háčku pro každou nástrahu je udána v souboru nástrahy.

Sight - Tuto hodnotu ovliňuje mnoho faktorů, například pokud je úspěšnost těchto testů malá, může to znamenat, že ryba nevidí návnadu. To se stává pokud hejno vyhledává potravu zrakem a návnada má stejnou nebo podobnou barvu jako objekty ve vodě a proto splívá. Také to může znamenat, že ryba vidí vlasec, slabší vlace pravděpodobně zvýší procento úspěšnosti u těchto testů. Barva vlasce je také důležitá, stejně jako barva návnady, ale s opačným efektem, jinými slovy - u vlasce je žádoucí aby splíval s pozadím a nebylo jej vidět. Můžete použít klávesu F10 na prověření barev na dně v pegu, ale pozor na fakt, že vnadění a krmení taktéž mění na určitý čas barvu dna. Např. pokud lovíte na místě kde je bláto, které je hnědé a vhodíte do vody kukuřici, která je žlutá - dno se změní na žlutohnědou barvu do doby než se kukuřice ztratí (rozpustí). To znamená, že používání kontrastních nástrah, krmení a vnadění je výhodou při lovu.

Tide - Tento faktor se týká pouze mořských revírů a mořských ryb. Pokud například chytáte při odlivu a hejno preferuje příliv, potom zde bude malé procento úspěšnosti testů. Naopak to platí stejně, lovíte-li za přílivu a hejno preferuje odliv - budete mít málo % na úspěch. Pokud lovíte za přílivu a hejno preferuje taky příliv, budete mít hodně % na úspěch.

Tide dir - Směr přílivu/odlivu. Hejno lze nastavit tak aby preferovalo krmení při určitém směru přílivu - pravděpodobně se jedná o směr ve smyslu příliv a odliv.

Bait->W - Nástraha vs voda. Každá nástraha má nastavení jestli jde o sladkovodní nástrahu nebo nástrahu mořskou, toto nastavení je v %, některé nástrahy mají nastavení jak pro moře tak pro sladkou vodu. Pokud budete chytat na moři na sladkovodní nástrahu, budete mít nízké hodnoty u této proměnné. To stejné se stane pokud použijete mořské nástrahy na sladkovodních revírech.

Art - Artificial. Tento faktor je měřítkem jak atraktivní jsou umělé nástrahy jako třpitky nebo mušky. Není možné testovat úspěšnost chytání na třpitky nebo mušky, protože ta závisí na chování třpitky nebu mušky ve vodě a na tom jak toto chování ovlivní rybář - např. popotahováním, spouštěním, zrychlováním apd. Tato hodnota pouze ukazuje jak dobře umíte vláčet nebo muškařit ve spojení s atraktivností nástrahy.

Sea type - Tato hodnota ukazuje jestli typ moře ( pobřeží, skály, ústí řeky atd. )vyhovuje danému hejnu. Nízké hodnoty ukazují, že vybraný typ moře není zrovna ideální. Např. pokud budete budete chytat druh který preferuje skalnaté moře na pobřeží budet mít nízké hodnoty.

Month - Čas není přirozený koncept, proto se tento faktor moc často nepoužívá v nastavení ryb. Jeho použití je velmi umělé, např. ryba nemá kalendář a pokud je dosaženo konkrétní období v roce, tak si řekne, Musím se více ( nebo méně ) krmit. To je důvod proč nemá mnoho hejn použito toto nastavení, ale jsou zde i vyjímky. Toto nastavení striktně reálné, protože v reálu je chování ryb ovlivňování okolním prostředím, jako jsou změny teplot, déšť atd. a ne tím jaký je zrovna měsíc. Situace kdy je nastavení hodnoty month reálná je například u mořského pstruha. Pokud je vytvořen peg v řece ústící do moře, budou zde brát mořští pstruzy pouze na podzim, protože to je jediné období, kdy táhnou z moře do řeky kvůli tření. Pokud má hejno nastavenu hodnotu month, pak uvidíte v této hodnotě jestli chytáte ve správném měsící nebo ne.

Noise - Různé druhy ryb reagují jinak na vyrušení, které je nastaveno v stk souboru hodnotou "caution". Pokud nahodíte těžké olovo nebo krmítko do mělké vody, vyplašíte tím ryby a vytvoříte velký hluk ve vodě. Pokud je hodně hluku, ryby se plaší a nežerou. Hluk ve FS2 nezůstává pořád a uklidňuje se celkem rychle. Hluk může vytvářet i zdolávání zaseknuté ryby. Dále najdete vysvětlení jak zjistit hodnotu hluku v místě kde rybaříte.

Over fed - Další často kladenou otázkou je, jestli lze ryby překrmit a tím způsobit, že neberou ? Odpověď zní "ANO". Pokud naházíte do vody příliš mnoho krmení a vnadící směsi a poté budete v tomto místě chytat, je velká šance, že ryby nebudou vaše nástrahy vůbec chtít, protože mají všude kolem spustu žrádla. Toto platí především pro krmení "L", které se ve vodě rozpouští pomaleji než vnadící směs "G". Nejlepší je dosáhnout vyváženého poměru, krmit menší množství v kratších intervalech, místo toho aby jste naházeli spoustu krmení na jedenkrát. Pokud jste místo lovu překrmili, budou hodnoty v této proměnné nízké.

Size fact - Tento faktor je velmi umělý, ale brzy po vypuštění FS2 jsem jej považoval za nezbytný aby znemožnil použití nerealistických velikostí ryb v hejnech. Zjednodušeně je to všechno o hodnotách MAXSIZE a DIST v .sp nebo .stk souborech. Pokud jste si četli o tomto nastavení, tohle vám odpoví na otázku, proč určité ryby nejsou chyceny tak často :)

Vezmene si například Plotici u níž je předpokládaná maximální velikost 2 libry ( 512 dramů ), jinými slovy - není mnoho plotic, které váží 2 libry nebo více. V souboru roach.sp to lze nastavit např. takto

MAXSIZE = 512

DIST 1 100.0
DIST 2 90.0
DIST 3 80.0
DIST 4 70.0
DIST 5 60.0
DIST 6 50.0
DIST 7 40.0
DIST 8 30.0
DIST 9 20.0
DIST 10 10.0

Nejprve, velikost druhu je dána 512 dramů ( hodnota MAXSIZE ). Potom je zde 10 řádků DIST ( 1 - 10 -> čti jako 10%, 20%, 30% atd místo 1 - 10 ) každý má procentuální hodnotu ( 0 - 100 ), která udává jak moc je daná velikost ryby rozšířená.

Když je hejno plotic o velikosti třeba 25 dramů, pak spadá do řádku 0-10% ( DIST 1 ) z MAXSIZE, potom bude mít rozšířenost 100%, což znamená že je rozšířené toto hejno po celém revíru a neměl by být problém tuto plotici ulovit. Avšak, pokud je plotice v hejnu o váze 120 dramů, což je asi 23% z MAXSIZE ( DIST 3 ), což znamená že je rozšíření těchto plotic je 90%.

Čas na počítání : Aby jste zjistili do jaké kategorie ryba spadá, udělejte následující.

Podělte váhu ryby hodnotou MAXSIZE. Např. ( 300gr plotice ) = 300 / 512 = 0.58

Vynásobte tuto hodnotu 10 a zaokrouhlete nahoru : 0.58 x 10 = 5.8 = ( zaokrouhleno nahoru ) = 6

Pokud je hodnota větší než 10, znižte ji na 10.

Jinými slovy, tahle ryba spadá do kategorie s rozmístěním 50% ( podle DIST výše ).

Stejně jako je tomu u jiných hodnot, můžete přepsat hodnoty nastavené v .sp souborech tím, že si zadáté své hodnoty do .stk souboru. Např. u DIST takto :

SPECSIZE = 1024

DIST 1 100.0
DIST 2 100.0
DIST 3 100.0
DIST 4 100.0
DIST 5 100.0
DIST 6 100.0
DIST 7 100.0
DIST 8 100.0
DIST 9 100.0
DIST 10 100.0

Změny, které zde provádíte si musíte řádně rozmyslet. Pokud všude nastavíte 100, FS2 stejně hodnoty automaticky sníží na takové, které jsou reálnější. Nejlepší způsob jak přinutit FS2 aby úplně ignoroval tento faktor v STK souboru je, že nastavíte SPECSIZE = 30000, což nastaví velikost druhu na 30000 dramů, což znamená, že všechny ryby budou spadat do kategorie 1, kterou můžete nastavit na 100%

OK, pryč s matematikou a vraťme se zpět k porcentuální úspěšnosti testů. Pokud je výsledek - malé číslo, pak to znamená, že rozmístění hejna je malé. Můžete toto zlepšit přidáním hodnoty SPECSIZE do .stk souboru.

Je to velmi umělé, Já vím, ale něco se udělat musí.

Reset tlačítko - Pomocí tlačítka reset, můžete smazat výsledky testů pro vybrané hejno. Je to velmi užitečné, protože pokud testujete peg a změníte třeba nástrahu nebo nahodíte do jiného místa apd. potřebujete začít testovat znovu od začátku. To je přesně způsob, který jsem zamýšlel, že změníte nastavení stk a zkusíte nové testy, nebo zkusíte jinou nástrahu a jiné místo a opět potřebujete nové testy. K tomu je dobré znát informace o místě kam nahazujete ( velmi užitečný je v tomto digitherm, popsaný níže ).


Informace o místě kde máte nahozeno

Stejně jako digitherm, funkce F11 lze použít ke zjištění informací o místě nahození prutu, který zrovna držíte v ruce. Je zde trochu více informací než ukazuje digitherm a také je zde proud, hloubka, úkryty a hluk. Tyto informace jsou zobrazeny v pravém dolním rohu bílou barvou, žlutou barvou je vyznačen prut,kterého se informace týkají.

Tyto informace jsou skutečně užitečné pro testování místa nahození pro vybrané hejno, speciálně pokud je aktivní FAST FISH a informace se sbírají rychleji.


Závěrečná poznámka

Je ještě několik dalších věcí, které je třeba znát, ale ty se týkají použití FAST FISH. Pokud je zapnuto FAST FISH tak jsou ignorovány faktory jako krmení, vnadění a hluk. Tyto faktory jsou závislé na čase, proto pokud běží FAST FISH nejsou testovány. To může způsobit více záběrů při zapnutém FAST FISH, protože ryby nejsou rušeny ani překrmeny.(c) J.C.Spooner, (cz) Jerry 2008