Nastavení rybí obsádky a chování ryb ve FS2
J.C.Spooner 2002 (česká verze - Jerry 2008)

Dokud jsem dnes večer netelefonoval s Royem, tak jsem si neuvědomil, kolik informací o nastavení chování ryb ve FS2 jsem vlastně nezveřejnil. Jako důsledek toho jse se rozhodl napsat tuto stránku, která by měla být schopna pomoci většině tvůrců revírů. Bude zde vysvětleno něco málo funkcí navíc a doufám, že to přispěje lepšímu nastavení ryb v revírech.

Ve zkratce řečeno, čím jsou kvalitnější data v simulátoru, tím kvalitnější simulátor je jako celek, čím nekvalitnější data jsou zadáná, tím horší simulátor bude. Myslím si, že většina lidí se mnou bude souhlasit, že bude preferovat větší kvalitu před kvantitou. Zatím jsem nekoordinoval tvorbu revírů pro FS2 a ani to nikdy úplně nepůjde.

Stávající situace

Dnes je produkováno velmi mnoho revírů, což je dobře, ale problém je v tom, že revíry jsou dělány starou technikou "kopírova a vložit" rybí obsádku. To je dobře vidět na Hrouzkovi (gudgeon), kde se vadný soubor rozšířil z jednoho revíru na dalších více než 30 revírů. Nechci tím říct, že zkopírovat a vložit rybí obsádku je špatně, je to nejjednodušší a nerychlejší způsob jak zarybnit nový revír. Doba kdy se jen kopírovalo postupně končí a zdá se, že lidé používající fishsim hledají něco trochu složitějšího a hlavně soutěživějšího. Snaží se dělat revírý, které znají tak aby se co nejvíc podobaly realitě.

Další věcí je "popularita revíru" a v několika případech jsem viděl, že jsou revíry tvořeny jednoduché a nereálné aby na nich lidé rádi chytali, protože nebude problém něco chytit. Toto je určitě špatná úvaha a pokud si někdo myslí, že tento způsob tvorby revíru je nejlepší, víc už se mýlit asi nemůže. Co se stane, když je zveřejněn takovýto revír - okamžitě se na něj všichni vrhnou, velice rychle vychytají všechny rekordy a tím zájem o revír skončí. Je důležité jak často se na revíru chytá třeba měsíc po jeho zveřejnění a hned. Jako příklad si vemte třeba Silurius, je starý již několik let a je to pravděpodobně nejtěžší revír pro FS2. Stále na něm rybaří spousta lidí a snaží se ulovit rekordní sumce.

Popularity testing

Ve FS Utils je volba pojmenovaná "pop tester", o tomto jsme zatím nepsali, ale přitom je to velmi jednoduchá velmi užitečná funkce ve FS Utils. V každém .stk souboru je na různých řádcích definováno chování ryb. Každá ryba se chová jinak, například lín a kapr preferují teplejší vodu, jiným druhům na tom zase tak moc nezáleží. Parma třeba preferuje dobře prokysličenou vodu, zatímco karas moc kyslíku nepotřebuje. PH je další faktor, některé druhy preferují kyselou vodu, jiné zase alkalickou. Dále je zde hloubka krmení, některé druhy jako třeba perlíni se krmí ve vodním sloupci, zatímco líni žerou převážně ze dna. Je zde spousta dalších faktorů, slanost vody, monožství úkrytů, rychlost proudu, hloubka vody atd...

Jako příklad si představte následující dvě ryby, kapr a lín. Oba druhy se krmí na dně, to je zřejmé, ale představte si, že tam jsou i parmy, kapr bude ochoten se krmit výše nade dnem, ale lín běžně ne. Už jsem viděl chytit lína na hladině na plovoucí kůrku v mělké vodě, ale to se stává jen velmi vzácně. Takže, jak fishsim spočítá takové, komplikované podmínky jako tyto ?

Kdyby to bylo programované jednoduše, jako ve FS1, hloubka krmení by se nastavila na 100% pro oba druhy ( 100% je dno, 0% je hladina ). To by bylo dobře pro lína, ale ne úplně správně pro kapra, protože ten se občas zvedne ke krmení ode dna i do sloupce vody. FS2, ale není programován stejným způsobem, má v sobě přídáno pár bitů navíc.

Hodnota FDEPTH v stk souboru koresponduje s hloubkou krmení, jak bylo popsáno výše a všechny pravidla jsou definované čtyřmi čísly. První tři čísla v řádku FDEPTH označují procenta, ačkoliv jejich rozsah může být větší než normálních 0 - 100%. Níže je uveden příklad jak by mohl být nastaven kapr a lín, všimněte si rozdílu mezi oběma nastaveními.

Lín

FDEPTH 100 90 110 1

Kapr

FDEPTH 100 -50 110 1

Hodnoty lze označit po pořadě takto : Ideální, Minimální, Maximální a Testy.

První hodnota Ideální, v tomto případě udává ideální hloubku krmení pro rybu, oba jak kapr tak lín jsou nastaveni na 100% - na dno. Jinými slovy, když by jste chytali kapry nebo líny, měli by jste chytat na dně, což je dokázáno roky zkušeností.

Další hodnota Minimální, je minimální hloubka krmení ryby. Zde se již oba druhy neshodují, pro lína je nastaveno 90%, jinými slovy, všichni líni definovaní v tomto stk souboru nebudou nikdy chyceni výše než v 90% hloubky, vždy zůstanou v hloubce do 10% nade dnem. Zatímco kapr má nastavení -50, což se může zdát podivné jako procentuální hodnota, ale existuje dobrý důvod pro toto nastavení. Když se nad tím zamyslíte, znamená to, že když je 0% hladina tak -50 musí být někde ve vzduchu nad hladinou ! Ničemu to nevadí a je opravdu dost dobrý důvod toto nastavení použít, jak uvidíte dále u pop-testeru.

Hodnota Maximální je nastavena na 110% pro oba druhy a nemá to žádný divný vliv na ryby v tomto příkladu, protože ve FS2 nelze chytat níž než na dně což je ve 100%.

Poslední hodnota, Testy, je měřítkem, jak důležitá je hloubka krmení pro rybu. Je to celé číslo a čím vyšší číslo, tím důležitější je pro rybu daná hodnota. Oba druhy mají nastaveno na 1, protože jde jen o příklad, což znamená, že splnění nastavených hodnot není moc důležité - jde jen o příklad, podrobněji si to vysvětlíme později.

Právě při nastavení a testování těchto hodnot je pop tester ve FS Utils velmi užitečný.

Pro otestování hodnot pro lína, spusťte FS Utils a pop tester. Do políček, které se Vám objeví zadejte hodnoty dle nastavení ideal, min, max a tests. To jsou hodnoty, které se budou testovat. Do políčka Faktor zadejte 95.0. Políčko faktor udává hloubku, kterou chcete simulovat pro rybaření. Jinými slovy, řeknete si, že chytáte v 95% hloubky a chcete znát své šance na ulovení ryby s výše uvedenými hodnotami.

Klikněte na tlačítko start a políčko Working začne blikat, stejně tak jak se budou měnit hodnoty v políčkách Pass a Fail. Po nějakém čase se hodnoty v políčkách pass a fail téměř ustálí, pravděpodobně poblíž hodnot 50 % / 50%. Což znamená, že když bude někdo chytat v hloubce 95% ryby s těmito hodnotami, bude mít 50% šanci na záběr od těchto ryb, ne sice ideální, ale pořád slušná šance.

Nyní klikněte na tlačítko Stop aby jste zastavili simulaci pop-testeru a také klikněte na tlačítko Reset. Nyní změňte fsktor na 0.0, jinými slovy, simulujte lov na hladině ( 0% ). Nyní klikněte na opět na tlačítko Start a uvidíte, že je úplně jedno jak dlouho necháte simulaci běžet - pořád bude výsledek fail 100%. jinými slovy, nikdy nechytíte lína na hladině. Nemusí to být vždy úplně pravda, protože ve velmi mělké vodě můžete ve FS2 mít stále malou šanci i když pop tester říká něco jiného.

Nyní změňte hodnoty podle nastavení pro kapra a udělejte úplně stejné testy, při prvním simulujte lov v hloubce 95% a při druhém lov na hladině v 0%. Nezapomeňte použít tlačítka Stop / Start a Reset po každém testu.

Zjistíte, že v hloubce 95% dostanete výsledek s šancí na záběr kapra kolem 95% a na hladině ( 0% hloubky ) dostanete výsledek s šancí kolem 30%.

Toto simuluje velmi věrně pravidla nastavená výše, kde lín se krmí výhradně na dně a nikde jinde a kapr se krmí převážně na dně, ale občas i na hladině. Nedělejte si starosti s věcmi jako teplota apd, pouze s krmením kapra, což zabere jen minutku.

Zkuste další faktory stejně jako jsme simulovali hloubku a také si zkuste změnit hodnoty ideal, min, max aby jste viděli jak se to projeví při simulacích.

Jak to funguje

Do teď jsem si zatím dokázali, že je možné nastavit komplikovaná pravidla, ale nevysvětlili jsme si proč změny v hodnotě "min" pro dva druhy mají za následek změny chování týkající se hloubky krmení.

Pokud je v políčku faktor použita hodnota, která je stejná jako hodnota ideal pro daný druh ( 100 v obou našich příkladech ) bude vždy výsledek pass 100%, žádný test neskončí fail. To je proto, že rybář bude lovit v ideální hloubce pro danou ryba a ryba se bude krmit právě v této hloubce. Avšak pokud budete lovit v jiné hloubce, je stále možné, že se bude rybat krmit i zde, ale šance jsou menší, ale čím blíže budete k ideální hloubce tím vyšší šance budete mít.

Vemte si například výše zmíněného lína, kterého lovíte v hloubce 95%. Fishsim 2 funguje takto - protože 95% je méně než ideal ( 100% ) použije se k výpočtu procentuální šance také hodnota min. Vezme se náhodné číslo mezi hodnotou min ( 90 ) a hodnotou ideal ( 100 ). Řekněme například, že se vybere 98 jako náhodné číslo. Protože 98 je více než hloubka rybaření ( 95 ) test skončí - fail. Pokud se vybere jako náhodné číslo 92, test by měl skončit - passed (OK).

Takže pokud je náhodné číslo mezi min a ideal menší než hloubka ve které rybaříme, test skončí s výsledkem passed (OK), jinak je fail(špatně).

Řekněme, že rybář zvětší hloubku kde loví na 98% místo původních 95%. To znamená, že náhodné číslo se bude vybírat z rozmezí 90 - 100 a pokud bude číslo 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 nebo 98 test projde passed (OK), ale pokud bude číslo 99 nebo 100 test skončí fail (špatně). Pokud s nad tím zamyslíte, zjistíte, že nyní má rybář větší šanci na záběr.

Možná si to budete muset přečíst ještě jednou, sorry, ale lepší způsob vysvětlení jsem nenašel. Ale pokud to pochopíte a porozumíte tomu, bude Vám jasné proč je větší šance na ulovení kapra než lína v hloubce 95%, protože hodnota min je u kapra nastavena na -50, což znamená, že při výběru náhodného čísla mezi -50 a 100 bude větší počet čísel menších než 95% ( -50 -> 95 ), počet náhodných čísel, která neprojdou testem je značně menší ( 96 -> 100 ).

Stejný případ se aplikuje pokud rybář loví v hloubce, která je větší než ideální, pouze náhodné číslo se vybírá z rozmezí mezi ideální a maximální hloubkou.

Něco málo o testech

Hodnota test se používá ke stanovení toho jak moc je daný faktor důležitý v závislosti na chování ryby. V příkladech výše. Aby se ryba rozhodla vzít nástrahu, musí všechny udávané testy projít passed (OK), pokud jen jeden neprojde tak ryba bude nástrahu ignorovat. Doposud jsme specifikovali pouze jeden test na hloubku rybaření jak pro kapra tak pro lína, což znamená, že tento faktor není příliš důležitý. Pro rybí obsádku reálného rybaření by měli mít všechny faktory minimálně 2 testy a jen ve vyjímečných případech použijte jeden nebo žádný test. Pro ukázku změny efektu při použití více testů vyzkoušejte pop-tester na příkladu kapra při lovu na hladině (0.0%), ale změňte počet testů na 3 místo 1 a spusťte simulaci. Nyní uvidíte, že místo 30% na záběr dostanete 3 - 4 % úspěšných testů, pouze tím, že přidáte o 2 testy navíc. Avšak čím se bude blížit faktor ideální hodnotě, tím bude procento úspěšných testů stále vyšší.

To znamená, že zvýšením počtu testů, požadujete více rybářského umění aby rybář našel co nejvíc ideální podmínky pro rybu. Toto je jeden ze způsobů jak udělat revír jednoduchý na rybolov - nastavení testů na 1 pro všechny faktory. Pokud je obsádka udělána tímto způsobem nebude mít nikdo problém s ulovením jakékoliv ryby v daném revíru.

Dalším způsobem jak zjednodušit ulovení ryb je zvýšením rozsahu mezi hodnotami min a max aby byly co nejdále od ideal. Přesně jako u kapra, který ma nastaveno min na -50 je jednodušší jeho ulovení v hooubce 95% než u lína ve stejné hloubce.

Kombinací těchto dvou, jednoho nebo žádného testu a zvýšením rozsahu mezi min a max se stane fishsim jednoduchou hrou pro každého.

Co by se stalo pokud by tvůrci revírů zkusili použít maximum možných testů a rozsah mezi min a max co nejmenší k ideal. Takto vytvořený revír by byl stále chytatelný a super revír pro dokázání si rybářských dovedností.

Ostatní faktory

Je zde několik dalších faktorů, ale princip je úplně stejný. Co se týče hloubky rybaření - to může rybář ovlivnit nastavením splávku a podobně. Většina faktorů se ale týká okolního prostřední jako teplota vody, obsah kyslíku, PH apd. - tyto faktory rybář nemůže nijak ovlivnit a jsou pouze dané nastavením revíru a místem kam rybář bude nahazovat. Teplota vody je jeden z nejvýznamějších faktorů a při tvorbě revíru je dobré znát teplotu vody. To ale není úplně jednoduché, protože teplota vody závisí na spoustě dalších faktorů jako, roční období, měsíc a den kdy rybaříte a dále hloubka vody, hloubka ve které rybaříte, kalnost vody a nakonec taky objekty umístěné ve vodě ( rostliny, bláto, skály apd... ).

Digi-therm je užitečný nástroj ke kontrole teploty vody v místě nahození, ale pokud se pořádně zamyslíte, zjistíte, že je spousta míst kam lze nahodit a spousta různých hloubek k testování a nakonec ještě různé datumy a časy. Teplota vody se ve FS2 aktualizuje každou minutu a je unikátní pro každou minutu a den, proto není digitherm ideální i když je užitečný.

Existuje jiný způsob, není sice tak přesný jako digitherm, ale je dost přesný aby nám postačil. Ve FS2 můžete vidět graf teploty vody ( ve verzích 2.06 a vyšších ). Program, který tohle umí je součástí FS2 od začátku, ale byl vypnutý, použitelný je až od verze 2.06.

K zapnutí této části programu budete potřebovat najít a zeditovat soubor app.ini, který je ve složce INF v adresáři s FS2. Na konec souboru přidejte následující řádky a soubor uložte.

[Temps]
On = 1
P0 = 0
P1 = 30
P2 = 31
P3 = 32
P4 = 33
P5 = 500
P6 = 501
P7 = 502
P8 = 503
P9 = 504

Můžete monitorovat a nechat si udělat graf v 10 různých hloubkách pro každý den každého měsíce. Hodnoty výše znamenají: hloubka (P0 - P9) 0 cm, 30 cm, 31 cm, 32 cm, 33 cm, 500 cm, 501cm, 502 cm, 503 cm a 504 cm - Tyto hodnoty budou v grafu. Můžete si zvolit jakékoliv hodnoty od 0 cm do 900 cm ( 9 m ), jediné omezení je, že musíte nastavit 10 různých hloubek a nesmí být žádná obsažena 2x. Můžete tyto hodnoty měnit aniž by jste museli restartovat FS2. Když minimalizujete FS2 při výběru revíru/pegu pomocí ALT-TAB, potom změníte hodnoty pro graf v souboru app.ini a uložíte.

Aby jste viděli graf teplot ve FS2, klikněte na malý obrázek pegu dříve než dáte "Go fishing", dostanete se do informací o pegu, kde si můžete prohlédnout konturu dna, popřípadě přečíst informační brožuru. Poté stiskněte F6 na klávesnici a uvidíte podobný graf jako je dále:

Může to vypadat trochu komlikovaně, ale skutečně je to velmi jednoduché. V levém dolním rohu obrazovky je měsíc, který zrovna monitorujete - v našem případě je to Říjen (October). Graf bude vždycky začínat v Lednu (January) a na další měsíc se posunete kliknutím na pravé tlačítko myši. Na grafu označuje osa X ( vodorovná osa ) den v měsíci, vždy tam bude 1 - 31 i když mají některé měsíce méně dnů. Osa Y ( svislá osa ) ukazuje teplotní rozmezí, vždy bude začínat na 0 stupňů C až po 24 stupňů C. Pro vaše připomenutí jsou hloubky, které jste nastavili do app.ini zobrazeny dole různými barvami. Každá barevná linka v grafu ukazuje teplotu v dané hloubce a dni v měsíci. Například v grafu nahoře bude teplota v hloubce 33 cm, přibližně v poledne 13 října 11 stupňů C. Hloubka 33 cm je reprezentována světle modrou barvou.

Jen pro informaci v našem grafu vidíte vývoj teploty v řece lot v říjnu. Voda blíže k hladině je na začátku měsíce teplejší, kolem 19 stupňů C a postupně klesá na konci měsíce až na 9 stupňů C. Hluboká voda - tmavá linka ( 500 cm - 5 metrů ) nemění teplotu tak drasticky a zůstává celý měsíc v rozmezí 14 až 17 stupňů. Taktéž vidíte teplotu na hladině, v 0 cm, která je reprezentována světle šedou linkou. Ta se mění drasticky během dne v závislosti na okolním počasí.

Modrý obdélník v pravém horním rohu ukazuje sumář průměrných teplot v zadaných hloubkách. Jak můžete vidět v našem příkladu, na řece lot je hluboká voda teplejší než voda u hladiny v říjnu. Nezapomínejte, že každý revír / peg bude mít jiný teplotní graf. Nespoléhejte na to, že jsou všechny stejné, protože každý je ve skutečnosti úplně jiný. Pro příklad se podívejte na řeku dane. Teploty jsou více kolísavější než na řece lot, protože je to malá proudná říčka a voda se mnohem více mísí, proto má externí teplota mnohem větší efekt.

Jak již bylo řečeno dříve, grafy ukazují přibližně teplotu vody v pegu v průběhu celého roku v různých hloubkách, ale teploty v grafu nijak nezohledňujé vliv objektů na teplotu. Objekt "Overhang" například zastíní vodu a tím způsobí mírné ochlazení vody na rozdíl od vody při slunečním svitu. Objekty jako bláto mírně zvýší teplotu vody, zvláště když je větrno nebo prší. To má totiž za následek zakalení vody, což způsobí oteplení vody a snížení obsahu kyslíku. Silný vítr není rovněž zohledněn v grafu teplot a ten taktéž způsobuje promíchání vody a změnu teploty. I přesto lze graf použít na orientaci jaká bude v pegu teplota vody a jak je potřeba nastavit rybí obsádku při tvorbě ryb.

V STK souboru je funguje řádek TEMP úplně stejně jako FDEPTH, pouze s tím rozdílem, že hodnoty ideal, min a max nejsou procentuální, ale jsou to absolutní hodnoty ve stupních C. Takže když bych tvořil peg, ve kterém bych chtěl aby byly hejna aktivní v hloubce kolem 30 cm v říjnu na revíru "river lot", musel bych jim nastavit ideální teplotu někde kolem 12 stupňů C.

Kapr má rád obecně teplejší vodu a některé zdrije tvrdí dokonce, že ideální teplota vody pro kapra je 25 stupňů C ! Vzhledem k tomu jak FS2 funguje, to znamená, že v létě se pravděpodobně bude kapr nejlépe chytat na mělčinách kde se může krmit na dně v teplé vodě a v zimně bude šance na jeho ulovení pouze v hluboké teplé vodě. Toto je jeden ze způsobů jak FS2 přemísťuje ryby v pegách, budou vždy připraveny na krmení, ale pokud nebudou podmínky ideální, nebudou se krmit tak ochotně. Můžete zase použít pop-tester s hodnotami z STK souborů a použít hodnoty teplot z grafu jako faktor na testování.

Pro faktory jako O2, Light a PH nejsou k dispozici žádné nástroje na tvorbu grafu, jediná použitelná pomůcka pro testy je digi-therm.

(c) J.C.Spooner, (cz) Jerry 2008