Tvorba JR2 souboru pomocí FSUtils
J.C.Spooner 2002 ( česká verze Jerry 2008 )

Úvod
Soubory JR2 jsou téměř stejné jako JAR soubory ve Fishsim 1 a fungují na úplně stejném principu. Hlavním důvodem pro změnu přípony byl záměr předejít tomu aby si někdo naimportoval soubory pro Fishsim 1 do FS2, protože nejsou kompatibilní.

Soubory JAR a JR2 jsou velmi podobné souborům ZIP, ale bez jakékoliv komprese. Zjednodušeně - uchovávají několik souborů v jediném souboru a při jejich vytváření nezapomínejte na jejich umístění ve správných adresářích, kvůli kompatibilitě při importování na jiné počítače. Toto je jeden z důvodů, proč musí být add-on manager nainstalovaný ve složce s Fishsim2.

Systém add-onů je ve FS2 mnohem účinější než ve verzi jedna, protože umožňuje přidat nebo změnit jakýkoliv soubor v adresáři s Fishsim 2. Z bezpečnostní důvodů lze měnit pouze soubory ve složce s FS2 a žádné jiné na pevném disku nelze měnit. Je to uděláno takto z důvodu bezpečnosti, protože bez tohoto opatření by bylo možné vyrobit JR2 soubor, který by poškodil operační systém ( např. by smazal "command.com" apd. ).

Importování souborů JR2 nemůže ovlivnit žádné jiné soubory jen ty co jsou v adresáři Fishsim 2, avšak ani tohle řešení není zcela bezpečné, protože může někdo vyrobit JR2 soubor, který třeba smaže fishsim2.exe ( což není rozhodně dobré ). Z tohoto důvodu je zodpovědnost na Vás, když tvoříte JR2 soubor aby jste si byli úplně jisti, že výsledný soubor bude pro všechny ostatní bezpečný. Soubor JR2 v sobě nese informaci o jeho tvůrci, kterého lze vysledovat a následně blokovat importy do FS2 od tohoto tvůrce.

Tato stránka ukazuje jak vytvořit JR2 soubor za použití volby File manager v add-on manageru. Pod položkou Advaced najdete v sekci help v add-on manageru zběžnou nápovědu ( anglicky ).

File manager
Vyberte v add-on manageru volbu Advanced -> File Manager. Zobrazí se Vám obrazovka podobná té na obrázku, ale pravděpodobně bez zobrazených souborů.

Mějte na paměti, že JR2 soubor pouze obsahuje několik souborů v jednom. Velký bílý box vlevo JR2 File contents, zobrazuje soubory, které jsou momentálně obsaženy v souboru JR2, který vytváříte. Je ukázána celá cesta k souboru aby bylo vidět kam se při importu soubory umístí.

File add properties, by měli všechny boxy zůstat nezatržené , požívají se jen pokud vyrábíte opravný patch na revír nebo vybavení.

Tlačítka Add a Remove se používají pro přidávání nebo odebírání souborů do/z JR2. Tlačítko Details není momentálně implementováno. Add-on manager byl vytvořen rychle, v několika dnech, kvůli problémům s importem revírů do FS2 z winzip souborů. Určitě bude jednou dokončen a práce s ním bude jednodušší a přehlednější.

Tvorba JR2 pomocí file manageru
Po spuštění bude obsah JR2 prázdný. Pro přidání souborů do JR2 použijte tlačítko Add. Uvidíte standartní windows okno, podobné jako je na obrázku :

Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat soubor, který chete přidat do JR2 tak, že na něj kliknete vlevo, tím ho označíte a stisknete tlačítko OK. Okno zmizí a vy opět uvidíte dialog file managera, nyní již bude mít v obsahu JR2 contents vámi vybraný soubor.

Nemusíte to tak dělat po jednom souboru, můžete vybrat více souborů zaráz. Uděláte to tak, že stisknete Ctrl nebo Shift a zároveň označujete vybrané soubory - poté kliknete OK a všechny označené soubory budou přidány do obsahu JR2. Ctrl a Shift fungují jako všude jinde ve windows.

* Pokud vybíráte více souborů najednou, pořádně si zkontrolujte jestli byly všechny soubory přidány do obsahu, protože buffer programu má omezenoou velikost a pokud vyberete příliš mnoho souborů, nemusí se některé přidat.

Nemůžete přidávat soubory, které nejsou v adresáři s FS2 - addon manager Vám to nedovolí.

Může se stát, že uděláte chybu a přidáte soubor, který jste nechtěli přidat, můžete jej odstranit ze seznamu tak, že soubor označíte v okně se seznamem JR2 contents a kliknete na tlačítko "remove". Více souborů můžete odstranit tak, že je označíte pomocí Ctrl nebo Shift a klikáním myší. Funguje to úplně stejně jako při přidávání souborů do seznamu *.

Když odstraníte soubor ze seznamu, objeví se na jeho místě [None] v boxu JR2 contents aby bylo vidět, že jste soubor odstranili. Pokud přidáte jiný soubor uloží se v seznamu na místo toho vymazaného a nahradí popisek [None]. Pokud není v seznamu žádný popisek [None] uloží se přidávaný soubor vždy na konec seznamu.

Neřešte nic pokud budete mít na konec v seznamu nějaké popisky [None], add-on manager je bude při vytváření archivu ignorovat.

Také se nemusíte starat o to kam budou soubory uloženy na počítači, na který se bude JR2 importovat, to si všechno ohlídá fishsim2. Pokud revír, rybí druhy nebo vybavení fungují na vaší kopii FS2, bude to fungovat i tam kde se to bude importovat.

Tvorba revíru do JR2
Pokud jste vytvořili revír, budete muset dát do JR2 archivu tyto soubory :

- Soubor .ven ve složce VENUES v adresáři fishsim 2
- Všechny soubory .peg v adresáři s revírem
- Všechny soubory .dat v adresáři DATA
-
Všechny soubory s obrázky pro pegy ve složce IMAGES v adresáři revíru
-
Všechny soubory .stk ve všech složkách v adresáři STOCKS pro revír

Nepřidávejte tam žádný soubor s příponou .rgh, .rgv, .rlh, nebo .rlv , tyto soubory obsahují informace o chycených rekordech v revíru. Pokud je přidáte do JR2, objeví se Vaše ulovené rekordy také na počítačích kam se bude revír importovat. Také nemusíte přidávat soubor s počasím - pokud jste si nevytvořili svůj vlastní, který není mezi validovanýma. Pouze výše zmíněné soubory budou ve většině případů stačit.

Jediné jiné soubory mimo výše uvdené budete muset přidat - a to pokud jste si vytvořili vlastní objekty v pegu a použili je v revíru. Tyto jsou uloženy ve složce OBJECTS v adresáři fishsim2. Pokud jste použili standartní objekty obsažené v této složce, nemusíte nic přidávat.

Pokud jste vytvořili nový druh ryby pro váš revír, musíte jej přidat taktéž do JR2 a to .sp soubor a obrázek ryby. Můžete vyexportovat revír s .stk soubory ryb, které nebudou na jiných počítačích, v tomto případě, je bude fishsim2 ignorovat.

Uložení souboru JR2
Pokud již máte v seznamu všechny soubory, zavřete add-on manager a zvolte si volbu File -> Save , budete požádáni o zadání jména souboru. Zadejte jméno s příponou JR2 a fishsim2 potom vytvoří soubor JR2, který bude připraven k zazipování na distribuci.

Neotevírejte JR2 a neměňte nic souborech - došlo by k poškození archivu JR2. Pokud potřebujete udělat nějaké změny v souborech, vždy udělejte potom nový JR2 soubor.

Pokud ukončíte add-on manager bez uložení, budete po editaci JR2 souboru upozorněni a dotázáni jestli jej chcete uložit.

Pro nový JR2 archiv vyberte v menu volbu File -> New.

Pár specialit
JR2 soubory mohou obsahovat krátké zprávy, které informují uživatele souboru o tom co soubor oobsahuje, popř. kdo jej vytvořil aby se mohl případný uživatel rozhodnout jestli soubor naimportuje nebo ne.

Po vytvoření JR2 archivu ( před jeho uložením ), vyberte volbu Advanced -> Archive text. Objeví se okno s rámečkem pro text, sem napište krátký popis k souboru - co soubor JR2 obsahuje a kdo jej vytvořil, popřípadě kdy.

(c) J.C.Spooner, (cz) Jerry 2008