Použití Mergestk.exe
J.C.Spooner 2002 ( česká verze - Jerry 2008 )

Úvod
Program mergestk ( ve složce mergestk v adresáři FS2 ) je užitečný k urychlení procesu tvorby rybí obsádky ( souborů .stk ), kde budou různé nároky pro každé hejno a různé velkosti ryb. Například když chcete umístit do pegu nějaké okouny (perch) a chcete aby větší kusy brali u dna a ti menší ve sloupci vody. Netvrdím, že je to ideální řešení, ale pouze jako příklad a pomůže Vám to vytvořit soubory .stk pro hejna okounů s postupně rostoucí velikostí a postupně se měnící ideální hloubkou (FDEPTH) pro záběry. Dejme tomu, že ti nejmenší budou mít ideální hloubku 50% a ti největší 100% a všichni ostatní budou mít rozmezí postupně podle velikostí mezi těmito dvěma skupinami.

Tímto programem ušetříte spoustu času při tvorbě .stk souborů tím, že nemusíte všechny psát ručně. Na příkladu níže uvidíte, že lze vytvořit .stk soubory během pár minut, namísto hodin při ručím psaní všech .stk souborů.

Použití mergestk
Použití verze Mergestk starší než verze 2.08 vyžaduje znalosti příkazů v MS DOS, což by bylo na velmi dlouhé vysvětlování. Verze 2.08 a vyšší toto již nepotřebuje a může být spuštěna přímo z Windows - a právě práce s touto verzí zde bude vysvětlena.

Jediné co musíte udělat před použitím Mergstk je vytvoření dvou txt souborů ve adresáři mergestk, můžete si je pojmenovat jak se vám bude líbit, ale uvnitř musí obsahovat stejné informace jako ty, které bude chtít měnit v .stk souborech. Jeden soubor bude pro hejno s nejmenšíma rybama a druhý pro hejno s největšíma rybama jaké chcete mít v revíru, jako v příkladu :

Nejmenší okoun ( perch1.txt v adresáři mergestk ).

REF PERCH

MINSIZE 20
MAXSIZE 128

FDEPTH 50 -20 130 2

END

Největší okoun ( perch2.txt v adresáři mergestk ).

REF PERCH

MINSIZE 1400
MAXSIZE 1530

FDEPTH 100 80 110 5

END

Jak vidíte hejno s nejmenšímy okouny ( 20 - 128 dramů což je 34 - 217 gramů ) bude mít ideální hloubku kde budou žrát 50%. Hejno s největšímy okouny ( 1400 - 1530 drams což je 2380 - 2601 gramů ) bude mít ideální hloubku kde budou žrát 100% což je na dně. Když máte vytvořeny tyto dva soubory, můžete spustit mergstk.exe a nechat si vytvořit tolik .stk souborů kolik potřebujete. Po spuštění vyplníte pouze informace, které po vás bude program požadovat - viz. obrázek ( hodnoty, které vyplňujete jsou žlutou barvou ):

First File : Perch1.txt

Second file : Perch2.txt

File start : perch

Steps : 10

Nyní bude vytvořeno 10 perch.stk souborů ( perch1.stk, perch2.stk, perch3.stk ...... perch10.stk. Soubor perch1.stk bude úplně stejný jako perch1.txt a perch10.stk bude úplně stejný jako perch2.txt. Všechny ostatní soubory ( perch2.stk - perch9.stk ) budou mít hodnoty postupně měněny v rozmezí těchto dvou. Např. perch5.stk bude vypadat takto:

REF PERCH

MINSIZE 633
MAXSIZE 751

FDEPTH 72 24 121 3

END

Všimněte si, že všechny hodnoty ( kromě hodnoty REF ) jsou zhruba uprostřed * mezi hodnotama perch1.stk a perch10.stk. Např. ideální hloubka je nyní 72%.

* Není to přesně uprostřed, protože bylo generováno 10 souborů a proto zde není žádný soubor přesně "uprostřed". Uprostřed je někde mezi hodnotami perch5.stk a perch6.stk.

Toto je způsob jak vytvořit .stk soubory s postupnými změnami různých hodnot, můžete si přidat různé další hodnoty kromě FDEPTH, v podstatě lze přidat jakékoliv hodnoty, které se standartně nacházejí v .stk souborech a vy chcete aby se postupně měnily v jednotlivých .stk souborech. Např. INSECT, WDEPTH, BITETIME apd..... všechny tyto hodnoty lze přidat. Jediné pravidlo je a to, že každý řádek, který je zadaný v prvním souboru bude vygenerovaný v konečných .stk souborech. Pokud ve druhém souboru některý řádek nebude, bude systémem doplněn, ale pro jistotu správné funkce vždy dejte do obou souborů stejné řádky. V obou souborech vždy musí být REF, MINSIZE, MAXSIZE.

Název souboru File start si určíte sami - bude to název generovaných .stk souborů. Když sem napíšete "mouse", budou vygenerovány soubory mouse1.stk, mouse2.stk ... apd. Nejlepší bude když si vždy vyberete název ryby, pro kterou tyto .stk budou potom určeny.

Do řádku Steps napište kolik .stk souborů chcete vytvořit, v našem příkladě jsme vytvářeli 10 souborů, ale můžete si zadat libovolné množství.

Jakmile budete mít vaše .stk soubory vytvořeny, přemístěte si je do adresář s revírem ( stocks ) a nebo pokud chcete, vytvořte si v adresáři s revírem ( stocks )kopii mergestk.exe a nechte si vygenerovat soubory přímo tam - ale pozor aby jste pak nedistribuovali mergestk.exe a vaše .txt soubory s revírem v jr2.

Pozor : ve verzích megestk.exe starších než 2.08 je jediný způsob jak vytvořit .stk soubory pomocí příkazů v MS DOS, tak že se specifikuje file1, file2, file start a steps v příkazovém řádku adděleno mezerami.

Proč používat Mergestk
Existuje mnoho důvodů proč Mergestk pomáhá při tvorbě revíru, ale hlavní je ten, že s ním velice rychle můžete vytvořit velké množství rybí obsádky a taktéž txt soubory, které jste použili je možné jednoduše pozměnit a spustit mergestk znovu. Takhle lze velmi rychle změnit všechny vaše .stk soubory pro všechny druhy ryb pokud se vám chování ryb nezamlouvá při testování. Druhá možnost je dělat veškeré změny ručně, což je značně časově náročné.

Vedle změn v oblíbenosti nástrah můžete vyrobit úplně stejné .stk soubory bez jakýchkoliv změn v chování ryb a šanci na ulovení ryby nastavíte množstvím ryb dané velikosti v hejnu - šance na ulovení velké ryby jsou menší když je jich v hejnu málo oproti velkému množství malých ryb bez ohledu na použitou taktiku. Například když vyrobíte 10 souborů perch.stk se stejnou ideální hloubkou pro záběr, např. 100% a do souboru .all nastavíte hejna třeba takto:

500 perch1.stk
300 perch2.stk
100 perch3.stk
80 perch4.stk
50 perch5.stk
30 perch6.stk
10 perch7.stk
5 perch8.stk
2 perch9.stk
1 perch10.stk

Rybář chytá na položenou a předpokládá, že jsou ryby na dně ( FDEPTH 100% ), má největší šanci na ulovení okouna z prvního hejna , protože je jich zde nejvíc a v posledním hejnu je pouze jeden. Jediným faktorem, který udává šanci na ulovení je množství ryb v dané hloubce, šance na ulovení největší ryby je pak čistá náhoda.

Nastavením odlišných hodnot FDEPTH v tomto případě zvýší šanci na ulovení malých okounů při lovu ve sloupci vody a ve větších hloubkách se bude zvyšovat šance na ulovení větších kusů. To znamená, že UŽIVATELOVA taktika má přímý vliv na velikost ulovených ryb, což je z pohledu rabářů lepší varianta a je to vhodnější pro pořádání závodů kdy každý používá jinou taktiku, což bude mít za následek jiné úlovky. Nezapomeňte, že různé hodnoty pro každé hejno lze nastavit např. u TEMP, O2, WDEPTH apd, cokoliv co nastavíte odlišně bude mít za následek že na každém místě v pegu budou brát jiné ryby, protože jim budou vyhovovat podmínka podle nastavení dna, objektů apd.

Ideálním řešením je nastavit do .stk souborů kompletně všechny hodnoty, protože nevíte jaké hodnoty jsou nastaveny v .sp souboru, pokud jste jej sami nedělali.

(c) J.C.Spooner, (cz) Jerry 2008